Gaceramic – Seramik Atölye

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 SATICI BİLGİLERİ

Unvanı: Ümmügülsüm Aydın Seramik Stüdyo
Adresi: Hasanpaşa, Şair Sururi Sk. No:7, 34724 Kadıköy / İstanbul / Türkiye
Telefon : +90 505 955 87 93
Eposta: gulsumaydin0@gmail.com

MADDE 2 ALICI BİLGİLERİ
Adı Soyadı / Unvanı :
Teslimat Adresi :
Fatura Adresi :
Telefon :
Eposta :
IP adresi :

MADDE 3 KONU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesinin (“Sözleşme”) konusu aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen Ürünlerin (“Ürünler”) satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince Tüketicinin/Alıcının bilgilendirilmesidir.

MADDE 4 ÜRÜN BİLGİLERİ VE EK MASRAFLAR

4.1 Malın / Ürün/Ürünlerin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini internet sitesinden inceleyebilirsiniz. Listelenen ve sitede gösterilen/ilan edilen fiyatlar (KDV Dahil) satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve/veya vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar olması halinde belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.2 Ürünün nakliye/kargo masrafları, teslim adresinin teyit edilmesinden sonra siparişin tamamlanma aşamasında anlaşmalı kargo firması tarafından hesaplanacak ve müşteriye bildirilecektir. Ürünün nakliye/kargo masrafları ALICI’ ya aittir.

MADDE 5 ÖDEME VE TESLİMAT

5.1 Sözleşme konusu ürün/ürünler, ALICI’ nın isteği ve/veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, bir başka deyişle SATICI tarafından sipariş üzerine özel üretilen ürünler olup ödemenin tamamı sözleşmenin kurulması ile beraber alınacaktır. Ödemeler, SATICI’ nın internet sitesinde belirtilen banka ve hesap bilgileri dahilinde havale / EFT yoluyla veya kredi kartı ile yapılabilinir.

5.2 Yukarıda belirtilen ürün bedeline ilişkin ödemenin yapılmasından sonra siparişin teslim süresi yaklaşık on iki (12) gündür. Sözleşme konusu ürün, sipariş verilirken ALICI tarafından bildirilen adrese yapılacaktır. Ürününün ilgili kargo firmasına teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI’ ya aittir.Ürünler’in, ALICI’ haricinde ALICI’ nın gösterdiği başka bir kişiye teslim edilecek olması durumunda, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

5.3 TÜKETİCİ/ALICI, Ürünleri teslim aldığı anda kontrol etmek ve ürün üzerinde ve/veya kargo üzerinde gördüğü ayıpları ürünün teslim anında derhal tutanak altına almak ve en geç teslimden itibaren 24 saat içinde SATICI’ ya bildirmesi gerekmektedir.

MADDE 6 CAYMA HAKKI

6.1 Tüketici mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde mevzuat gereği cayma hakkını kullanmasına engel olmadığı durumlarda ürünün, kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

6.2 Mevzuat gereği cayma hakkını kullanılmasına engel bulunmadığı durumlarda cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde Satıcı’ya iadeli taahhütlü posta, elektronik posta veya faks ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır.

6.3 Mevzuat gereği cayma hakkını kullanmasına engel olmadığı durumlarda ürünün iadesinin yapılabilmesi için, cayma hakkının kullanıldığı ürünün iade formunun eksiksiz olarak doldurularak iade paketine koyulması ve www.gaceramic.com adresi üzerinden iade ile ilgili bilgilendirmenin yapılması gerekmektedir.

6.4 İade edilecek Ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa aksesuarları ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.

6.5 SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (on dört) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Tüketiciyi borç altına sokan belgeleri Tüketiciye iade etmekle yükümlüdür.

6.6 SATICImevzuat gereği TÜKETİCİ’ nin cayma hakkını kullanmasına engel bulunmayan durumlarda ürünün tüm bedelini geri ödemeli, tüketicinin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmalıdır.

MADDE 7 CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK HALLER

Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların satışına ilişkin sözleşmeler ve Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

Aksi açıkça bildirilmedikçe; SATICI’ nın internet sitesinde yer alan ürünler, Tüketicinin istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, bir başka deyişle tüketicinin siparişi üzerine özel üretilen mallar olup, bu kapsamda ilgili mevzuat gereği cayma hakkının istisnaları arasında kalmaktadır.

MADDE 8 GENEL HÜKÜMLER
8.1 Tüketici, işbu Form’da satışa konu Ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve yazılı olarak gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2 Tüketici; işbu Form’u yazılı olarak teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen Ürünlere ait temel özellikler, Ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

8.3 Satıcı, Ürünler’in teslim süresinden önce haklı bir nedenle tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine , sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcıya bildirir ve bildirim süresinden itibaren 14 (on dört) günlük süre içinde toplam bedeli Alıcıya iade eder.

8.4 Herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

8.5 Ürünlerin bedelinin herhangi bir sebepten dolayı Satıcıya ödenmemesi halinde, Alıcı Satıcı’nın bildiriminden sonra Ürünleri Satıcıya iade eder. Satıcının Ürün bedeli alacağını takip dâhil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

8.6 Kargo firmasının, Ürünleri Tüketiciye teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürünün Tüketiciye teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

MADDE 9 YETKİLİ MAHKEME

Tüketici şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

MADDE 10 DİĞER HÜKÜMLER

İşbu Form, Tüketicinin onaylaması halinde Mesafeli Satış Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasını oluşturmakta, ayrıca işbu Ön Bilgilendirmeler ile yukarda detaylı olarak belirtilen bütün konularda Tüketici önceden bilgilendirilmiş olmaktadır.

İşbu Sipariş ve Sözleşme Ön Bilgilendirmelerindeki bütün açıklamalar ve bilgiler Tüketiciler tarafından SATICI’ nın internet sitesinde onaylandığı andan itibaren geçerlidir ve Mesafeli Satış Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Tüketiciler tarafından kabul edildiğinde Şirketimiz (Satıcı) ve Tüketiciler (Alıcılar) arasında Mesafeli Satış Sözleşmesi ile birlikte bağlayıcı olarak uygulanır.

SATICI : Ümmügülsüm Aydın Seramik Stüdyo

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde belirtilen ön bilgileri edindiğimi teyit ederim.

ALICI :
AD SOYAD :
E-POSTA :

ONAY :